شنبه 14 آبان 1401
کد خبر: 15864
تعداد بازدید: 128

برای اولین بار در کشت و صنعت سلمان فارسی؛

بیش از 5 میلیون زنبور تلنموس تولید شد

زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

مدیرعامل کشت و صنعت سلمان فارسی از تکثیر و پرورش بیش از پنج ميليون قطعه زنبور «تلنموس» برای اولین بار با هدف کمک به ارتقای کمی و کیفی محصول نیشکر خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

امین نصیریان افزود: این نوع زنبورهای بیولوژیک به همت پرسنل اداره گیاه‌پزشکی مدیریت مطالعات کاربردی تولید و در مزارع نیشکر رهاسازی شده است.

به گفته او، استفاده از زنبور تلنموس برای مبارزه با آفت ساقه خوار نیشکر، استفاده از سموم کشاورزی را به حداقل رسانده و با استفاده از این روش، کشاورزی پایدار و سالم در صنعت نیشکر مستقر شده است.


به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، زنبور تلنموس با هدف جایگزینی مبارزه بیولوژیکی به جای مصرف سموم شیمیایی در کشت و صنعت‌های نیشکری برای مبارزه با مهمترین آفت نیشکر یعنی کرم ساقه خوار به کار گرفته می شود.

امین نصیریان افزود: این نوع زنبورهای بیولوژیک به همت پرسنل اداره گیاه‌پزشکی مدیریت مطالعات کاربردی تولید و در مزارع نیشکر رهاسازی شده است.

به گفته او، استفاده از زنبور تلنموس برای مبارزه با آفت ساقه خوار نیشکر، استفاده از سموم کشاورزی را به حداقل رسانده و با استفاده از این روش، کشاورزی پایدار و سالم در صنعت نیشکر مستقر شده است.خبر یک + پر بیننده ترین
آخرین خبر پر بحث ترین
طراحی و پیاده سازی: راد وب