در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با ویروس کرونا، 11 هزار و 890 نفر ازکارکنان پایش شدند

سرپرست فوریت های پزشکی شرکت ملی حفاری ایران گفت: در راستای اقدامات پیش...
شنبه 09 فروردین 1399
طراحی و پیاده سازی: راد وب